Konsultointipalvelut

Liiketoiminnan konsultointi

Autan PK-yrityksiä yritystoiminnan perustamisessa, kehittämisessä, tehostamisessa, uudelleen organisoimisessa sekä verkostoitumisessa.

Erityisenä osaamisalueena ja tavoitteena on auttaa löytämään ratkaisuja yrittäjän kriisiytyviin ongelmiin sekä auttaa pääsemään eteenpäin lukkiutuneesta tilanteesta. Tavoitteena on kehittää yhdessä asiakkaalle toimintatapoja ja -malleja myös kriisin hetkellä, henkilön auttamiseksi niin, että vertaistuki ja siihen liittyvien palveluiden tavoitettavuus olisi helposti saatavilla ja tavoitettavissa. Minulla on kokemus konkurssimenettelystä, siihen valmistautumisesta, prosessin läpikäymisestä ja siitä selviämisestä. Yrittäjälle konkurssi voi olla lopulta myös vapauttava kokemus. Kaikki toiminta on luottamuksellista ja ensisijaisena tavoitteena on yrittäjän oma hyvinvointi ja sen jälkeen yrityksen toiminta. Käytän apuna vuosien aikana eri ammattilaisista koostuvaa verkostoani. Pyrin löytämään asiakkaalleni ratkaisuvaihtoehtoja tai mahdollisuuksia niin pitkälle kuin mahdollista. Tavoitteena on, että yrittäjä ei jää koskaan yksin ongelmansa kanssa.

Konsultoinnista tehdään kirjallinen konsulttisopimus, jossa määritellään lähtötilanne, tavoiteltu päämäärä, aikataulu, toimintarajat sekä tapa, jolla tehtävä päätetään.

Markkinointiviestinnän palvelut

Yrityksen liiketoiminta tähtää taloudellisen tuloksen aikaansaamiseen ja voiton maksimointiin. Tuottavan liiketoiminnan perusteena on onnistunut markkinointi, sen strateginen suunnittelu ja toteutus. Yrityksen liiketoimintasuunnitelma on peruslähtökohta yrityksen toiminnalle sekä välttämätön myös yrityksen onnistuneelle markkinointiviestinnälle (mm. mainonnalle).  Autan asiakasyrityksiäni suunnittelemaan sekä toteuttamaan taloudellista ja täsmällistä markkinointiviestintää. Käytössäni on laaja, luotettava ja pitkäaikainen yhteistyöverkosto palvelujen korkeatasoiseen toteutukseen.

Hinnoittelu ja referenssit

Konsultoinnin perushinta on 115 euroa/tunti lisättynä arvonlisäverolla. Pienin laskutus aika on puoli tuntia. Tähän saakka kuitenkin jokaiselle asiakkaalle tehty työ on ollut erilainen ja siksi kokonaishinnoittelu katsotaan tapauskohtaisesti ja se, onko soveltuvampi tapa esimerkiksi asiantuntijavuokraus. Olen saanut mahdollisuuden auttaa lukuisia yrityksiä ja yrittäjiä hyvinkin haasteellisissa asioissa. Jotkut ovat myös erityisen arkoja ja luottamuksellisia suhteita (esim. konkurssimenettelyt) ja jäävät siksi tässä yhteydessä ilman julkisuutta. Olen ollut mukana ratkaisemassa niin yrityksen ja yrittäjän konkurssimenettelyä kuin aloittavan yrityksen alkutaipaletta tai vanhojen yritysten omistajanvaihdoksia.

Konsultoinnissa noudatetaan konsultoinnin yleisiä sopimusehtoja. LUE EHDOT

Tehdään yhdessä matka
yrityksesi menestykseen

juha@peltonenconsulting.fi
Puh. 050 464 5762