PK-yrityksen kuntotesti

PK-yrityksen kuntotesti on kokonaisvaltainen selvitys yrityksen liiketoiminnasta. Perustana on yrittäjälähtöinen lähetymistapa, yleisen liiketoimintalähtöisen ajattelun sijaan. Yhteistyön tavoitteena on löytää yrittäjälle parhaat mahdollisuudet yritystoiminnan kannattavaan toimintaan ja turvalliseen varautumiseen kriisien varalle. Yrityksen liiketoiminta tarkastellaan ja analysoidaan eri asiantuntijoiden avulla ja tehdään puolueeton ja luotettava kuva yrityksen tilanteesta.

PK-yrityksen kuntotesti antaa lähtökohdan liiketoiminnan kehittämiseen sekä etenkin yrittäjän voimavarojen suuntaamiseen oikeaan liiketoiminnan osa-alueeseen. Käytän vahvuuteni yrittäjän oman jaksamisen ja toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen helpottamalla yrityksen toimintoja.

Miksi PK-yrityksen kuntotesti?

 • PK-yritykset ja niiden yrittäjät tarvitsevat tukea liiketoiminnan, henkilöstön ja talouden johtamiseen. Usein PK-yrityksen yrittäjät ovat ylityöllistettyjä tuotantotoiminnan organisointiin ja tuotannon ohjaukseen sekä usein myös he itse osallistuvat tuotantoon. 
 • Pk-yrityksillä on paremmat toimintaedellytykset, kun yrityksen omistajilla ja johdolla on selkeä kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnan tilasta.
 • Yrityksen ulkopuolisen ammattilaisen objektiivinen, ennakkoluuloton ja puolueeton näkemys yrityksen vahvuuksista ja keskeisistä kehittämiskohteista.
 • Tukea erityisesti niihin liiketoiminnan osa-alueisiin, joihin yrityksellä ei itsellä ole mahdollisuus resursoida riittävästi aikaa ja osaamista. Yrittäjän tyypillinen haaste on, että oma aika ja resurssi ei riitä yrityksen jokaiselle osa-alueelle.
 • Yrittäjän on liian usein suorastaan mahdotonta keskittyä yrityksen eri osa-alueiden johtamiseen niiden vaatimalla tavalla.
 • Useimmissa pk-yrityksissä on paljon enemmän potentiaalia, kuin ne nyt pystyvät hyödyntämään. Markkinoinnin, tuotannon ja henkilöstöhallinnon kehitys ovat olennaisia työkaluja toiminnan ja tuloksen kehittämiseen.


Tärkeät hyödyt yrittäjälle

 • Auttaa yrityksiä ja yrittäjää kohti helpompaa yrittämistä ja kevyempää ajankäyttöä.
 • Pienentää yrityksen taloudellisia riskejä ja estää taloudellisia kriisejä.
 • Auttaa yrittäjää muodostamaan selkeä puolueeton kokonaiskuva yrityksensä nykytilasta
 • Auttaa yrittäjää määrittämään oma tekemisensä ja ajan käyttö
 • Auttaa yrittäjää ymmärtämään liiketoimintaa
 • Auttaa yrittäjää muodostamaan yrityksen nykytilan ymmärryksen kautta kuva pitemmän aikavälin kehittämistarpeista
 • Käydään läpi yrittäjän omia ajatuksia ja tavoitteita yrityksen/liiketoiminnan kehittämiseen ”useampi vuosi eteenpäin”
 • Pyritään säännölliseen yhteistyöhön
 • Yrittäjä sitoutuu kehitystyöhön tai toimenpiteisiin


Kuntotestissä selvitetään mm. seuraavia asioita

 • Taloudellinen tilanne
 • Tuotteet ja palvelut
 • Asiakkaat
 • Markkinointi
 • Tuotanto
 • Johtaminen
 • Henkilöstö
 • Toimintaympäristö

Soita +358 50 464 5762

juha@peltonenconsulting.fi