PK-yrityksen kuntotesti

PK-yrityksen kuntotesti on kokonaisvaltainen selvitys yrityksen liiketoiminnasta sekä selkeä ja ymmärrettävä yhteenveto yrityksen kehittämismahdollisuuksista. Tukea pk-yrityksen toiminnalliseen käytäntöön ja ympäristöön. Perustana on yrittäjälähtöinen lähetymistapa, yleisen liiketoimintalähtöisen ajattelun sijaan. Palvelulla keskitytään asiakasyrityksen ja sen yrittäjän voimavaroihin niillä liiketoiminnan osa-alueilla, joilla voidaan helpottaa yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia. Yhteistyön tavoitteena on löytää yrittäjälle parhaat mahdollisuudet yritystoiminnan kannattavaan toimintaan ja turvalliseen varautumiseen kriisien varalle. Mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen selvittämisessä käytettyä menetelmää PK-yrityksen kuntotesti. Yrityksen liiketoiminta tarkastellaan ja analysoidaan eri asiantuntijoiden avulla ja tehdään

puolueeton ja luotettava kuva yrityksen tilanteesta. PK-yrityksen kuntotesti on minun konsulttina laatima raportti sen jälkeen kun on myös arvioitu yrittäjän henkilökohtainen tilanne, hänen resurssit ja toimintakyky. PK-yrityksen kuntotesti antaa lähtökohdan liiketoiminnan kehittämiseen sekä etenkin yrittäjän voimavarojen suuntaamiseen oikeaan liiketoiminnan osa-alueeseen. Yrittäjän ei tarvitse olla tämänkään jälkeen kaikkivoipainen joka alan osaaja. Käytän vahvuuteni yrittäjän oman jaksamisen ja toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen helpottamalla yrityksen toimintoja. Toimin rinnallakulkijana (vuokratyö) tarvittavan ajanjakson, jotta varmistetaan yrityksen toiminnan jatkuminen.

Miksi PK-yrityksen kuntotesti?

Tärkeät hyödyt yrittäjälle

 • Tämän toiminnan tavoitteena on auttaa yrityksiä ja yrittäjää kohti helpompaa yrittämistä ja kevyempää ajankäyttöä. Pienentää yrityksen taloudellisia riskejä ja estää taloudellisia kriisejä.
 • Auttaa yrittäjää muodostamaan selkeä puolueeton kokonaiskuva yrityksensä nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista
 • Auttaa yrittäjää resursoimaan oma tekemisensä ja ajan käyttönsä niihin yrityksen osa-alueisiin, joissa tämä on vahvimmillaan ja tuottavinta
 • Auttaa yrittäjää ymmärtämään liiketoimintaa
 • Auttaa yrittäjää liiketoiminnan niillä osa-alueilla, joilla oma ajankäyttö tai kyvykkyys ei ole riittävää
 • Auttaa yrittäjää muodostamaan yrityksen nykytilan ymmärryksen kautta kuva pitemmän aikavälin kehittämistarpeista
 • Auttaa yrittäjää muodostamaan yrityksen nykytilan ymmärryksen kautta kuva pitemmän aikavälin kehittämismahdollisuuksista
 • Kartoitetaan yhdessä yrittäjän kanssa yrityksen kokonaistilanne (talous, tuotteet, henkilöresurssit, varasto, markkinointitoimenpiteet jne.)
 • Käydään läpi yrittäjän omia ajatuksia ja tavoitteita yrityksen/liiketoiminnan kehittämiseen ”useampi vuosi eteenpäin” (eli on tunnistettu nykytila, on parempi kuva yrittäjän tavoitteista, siltä pohjalta paras sitten miettiä seuraavaksi niitä kehittämistarpeita)
 • Toimitaan yhdessä osaajana ja rinnallakulkijana yrittäjän kanssa
 • Pyritään säännölliseen ja pitempijaksoiseen yhteistyöhön
 • Yrittäjä sitoutuu yhteiseen kehitystyöhön tai toimenpiteisiin
 • Palvelun kokonaisuus käsittää sekä liiketoiminnan että yrittäjän työhyvinvoinnin alueet

Mitkä ovat toimintaperiaatteet?

PK-yrityksen kuntotestistä tehdään kirjallinen sopimus (vrt. konsulttisopimus), jossa määritellään lähtötilanne, tavoiteltu päämäärä, aikataulu, toimintarajat sekä tapa, kuinka tehtävä päätetään.

 • Ensimmäinen tapaaminen
  • Tutustuminen yrittäjään (yrittäjän oma henkilökohtainen tilanne, jaksaminen, näkemykset tilanteesta) ja yritykseen (LTS, yrityksen toimintamalli, taloustiedot, henkilöstö, asiakkaat). Tämän kesto on tavallisesti puoli päivää (4h) ja se maksaa yritykselle 250 euroa +alv/päivä. Tämä ei sido vielä asiakasta jatkotoimenpiteisiin.
 • Ensimmäisen tapaamisen jälkeen, kun on tehty sopimus ja sovittu tehtävät
  • Yrittäjän ”kotitehtävät”: selvittää tapaamisella esille tulleita ongelmakohtia, lisätietoa
  • Ensimmäisellä tapaamisella saadun materiaalin tarkastelu, erittely (mihin liiketoiminnan osa-alueeseen kuuluu)
  • Ehdotuksia yrittäjälle, ehdotuksia yritystoimintaan
  • Määrittely missä asioissa voin parhaiten auttaa (missä olen vahvimmillani) ja missä osa-alueessa tarvitaan ja minkä alan asiantuntijaa
 • Jatkossa tapaamisilla
  • Käydään yhdessä läpi mahdolliset ehdotukset
  • Miten ne auttavat yrittäjää
  • Mitä ne maksavat -> taloudelliset hyödyt yrittäjälle (myös yritykselle)
  • Tapaamisia eri vaiheiden toteutumisen jälkeen, toteutumisen arviointi, jatkotoimenpiteet
 • Projektin päättäminen
  • Todetaan alussa määriteltyjen päämäärien saavuttaminen, todetaan epäonnistumiset, mitä kohtia olisi voitu tehdä paremmin

PK-yrityksen kuntotestin hinta muodostuu asiantuntijavuokrauksesta, jonka hinta yritykselle on puolipäivää 490 euroa + alv ja koko päivä 790 euroa + alv. Tässä yhteydessä uuden liiketoimintasuunnitelman laatiminen maksaa 490 euroa + alv tai aiemman päivitys 350 euroa + alv.

Mikä on asiantuntijavuokraus?

Tehdään yhdessä matka
yrityksesi menestykseen

juha@peltonenconsulting.fi
Puh. 050 464 5762