Yrittäjä on yleensä kiireinen ja aikaa on rajallisesti tehdä kaikki yritystoimintaan kuuluvat velvoitteet. Yrittäjä, joka vastaa yksin sekä liiketoiminnasta että tuotannosta on stressaantunut ja väsynyt ainakin jossain vaiheessa työssään. Pienet virheet kumuloituvat ja voivat johtaa lopulta korjaamattomiin tilanteisiin ja jopa yritystoiminnan alasajoon. Riittävän ajoissa puuttuminen liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin ja tehtäviin, voi pelastaa yrityksen tulevaisuuden. Tämä ei rajoitu ainoastaan yhden henkilön yrityksiin (ammatinharjoittajat, pienet osakeyhtiöt jne.) vaan koskee myös koko PK-yrityssektoria. Yrittäjä on yrityksensä omistaja ja vastaa kaikista siihen kuuluvista velvoitteista. Jossain vaiheessa yrittäjä ylikuormittuu ja kokee voimattomuutensa hallita kaikkia asioita. Riski yritystoiminnan menettämiseen kasvaa jyrkästi ja yrittäjän pahoinvointi lisääntyy. Noidankehä alaspäin menevään negatiiviseen kehitykseen on tässä vaiheessa alkanut. Yrittäjä tarvitsee tällöin ulkopuolista puolueetonta ja ennakkoluulotonta apua. Avun tulee voida kohdistua sekä liiketoiminnalliseen osaan että yrittäjän oman hyvinvoinnin arviointiin. Ilman yrittäjää ei ole yritystä.

Tärkeitä huomiota, miksi ulkopuolinen asiantuntija on tarpeen yrityksen toiminnassa:

  • PK-yritykset ja niiden yrittäjät tarvitsevat tukea liiketoiminnan, henkilöstön ja talouden johtamiseen. Usein PK-yrityksen yrittäjät ovat ylityöllistettyjä tuotantotoiminnan organisointiin ja tuotannon ohjaukseen sekä usein myös he itse osallistuvat tuotantoon. 
  • Pk-yrityksillä on paremmat toimintaedellytykset, kun yrityksen omistajilla ja johdolla on selkeä kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnan tilasta.
  • Yrityksen ulkopuolisen ammattilaisen objektiivinen, ennakkoluuloton ja puolueeton näkemys yrityksen vahvuuksista ja keskeisistä kehittämiskohteista.
  • Tukea erityisesti niihin liiketoiminnan osa-alueisiin, joihin yrityksellä ei itsellä ole mahdollisuus resursoida riittävästi aikaa ja osaamista. Yrittäjän tyypillinen haaste on, että oma aika ja resurssi ei riitä yrityksen jokaiselle osa-alueelle.
  • Yrittäjän on liian usein suorastaan mahdotonta keskittyä yrityksen eri osa-alueiden johtamiseen niiden vaatimalla tavalla.
  • Useimmissa pk-yrityksissä on paljon enemmän potentiaalia, kuin ne nyt pystyvät hyödyntämään. Markkinoinnin, tuotannon ja henkilöstöhallinnon kehitys ovat olennaisia työkaluja toiminnan ja tuloksen kehittämiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *