Velka- ja talousjärjestelyt

Teen toimeksiantona yritysten ja maatilayhtymien velkajärjestelyjä ja talousneuvontaa vaikeissakin tilanteissa. Apua voi saada vielä, vaikka ulosmittaukset ovat jo voimassa. Haen aina edustamani yrityksen tai henkilön kannalta parasta vaihtoehtoa selviytyä taloudellisesti vaikeasta tilanteesta. Lähtökohtana on aina toiminnan ehdoton luottamuksellisuus, vastuullisuus sekä yhteistyö kaikkien osapuolten kesken.

Hyödyt velalliselle
– henkilökohtainen tuki
– ulkopuolinen selvitysmies
– edunvalvoja, puolustaja
– kokonaistilanteen arviointi
– neuvottelija
– ymmärtäjä
– lakitietoutta eri tilanteisiin
– käytettävissä laaja asiantuntijaverkosto

Hyödyt rahoituslaitokselle
– neuvottelukumppani
– velallisen edustaja
– ulkopuolinen rahoitusasiantuntija
– onnistuneilla realisoinneilla oikeat tuotot
– mahdollinen lainoista suoriutuminen

Hyödyt ulosottolaitokselle
– velallisen edustaja
– neuvottelukumppani
– ulkopuolinen selvitysmies
– myyntitulojen ja tilitysten laskelmat
– kiinteistöjen realisointi (UK 5:77§)
– realisointien järjestelyt

Hyödyt velkaneuvojalle
– käytännön tehtävät velallisen tukena
– jalkautuminen asiakkaan luo
– velallisen edustaja eri tilanteissa
– taustojen- ja kokonaiskuvan selvittelyt
– henkinen tuki
– rinnallakulkija vaikeissa prosesseissa
– laaja osaaja verkosto

Maatalousyhtymät ja -yrittäjät
Olen mukana Välitä viljelijästä -verkostossa yhteistyösopimuksella. Olen sitoutunut edistämään työssäni varhaisen välittämisen mallin mukaista toimintaa ja toimia osana tukiverkostoa. Tarjoan edellämainitut palvelut maatalouden parissa toimiville yrittäjille, yrityksille ja maatalousyhtymille. Hankkeen taustalla toimii Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Lue lisätietoa verkostosta tästä linkistä.

Soita +358 50 464 5762

juha@peltonenconsulting.fi